Dobrodošli na sajt Ekološkog centra u Capariću 

 Azbukovica je brdsko-planinsko područje u zapadnoj Srbiji, na granici sa Republikom Srpskom.

Administrativni, kulturnoistorijski i ekonomski centar Azbukovice je  varoš LJUBOVIJA.

Reka Drina odvaja Azbukovicu od opština Srebrenica i Bratunac u dužini od 38 km.

Na severozapadu je opština Mali Zvornik, na severu opština Krupanj, na severoistoku Osečina,

na istoku Valjevo, a na jugu Bajina Bašta. Najveći vrh je Tornička Bobija na planini Bobiji, 1272 metra.

Azbukovicu preseca nekoliko bujičnih reka koje se ulivaju u Drinu a najpoznatije su Trešnjica , Ljuboviđa.

Bukovička reka izvire u kanjonu Garevina (selo Leović), prolazi kroz selo Caparić i uliva se u reku Drinu posle  6km rečnog toka.

Selo Caparić zauzima centralno mesto oblasti Azbukovice, t.j. opštine Ljubovija. Bioekološka istraživanja ovog lokaliteta datiraju

od 1972.godine kada je Klub (kasnije Društvo) mladih istraživača "Vladimir Mandić Manda" iz Valjeva organizovao istraživačku akciju

"Azbukovica 72" uz učešće mladih istraživača iz cele tadašnje Republike Jugoslavije. Štab i centar cele akcije koja je izvedena na celoj

teritoriji Azbukovice upravo je bio u Capariću. Ideja istraživanja u svim oblastima nauke koja je ostala tada u ovim krajevima kasnije je prtetočena u

organizaciju Kluba mladih istraživača "Azbukovica" u Ljuboviji (1973.). Još kasnije u Capariću je 1997. godine formiran Centar za ekološka istraživanja

koji je delovao nekoliko godina uz realizovanih nekoliko ekoloških rojekata.Posle pauze do 2010. osnovan je sadašnji Ekološki centar Caparić. Iste godine

kada je i osnovan ECC, izvedena je  akcija "Biodiverzitet Azbukovice" uz učešće većeg broja profesora ekologije i biologije . 

 

 

 

 

 

 

 

 Opština Ljubovija