Da bismo se osećali živim, potrebno je da hodamo, istražujemo svoje limite, upoznajemo sebe i sebi slične ljude, sve u svemu da proširimo svoje vidike. Ovde ćemo vam davati informacije kako da se vratite svom priordnom  "egu" kroz boravak u prirodi i aktivnostima kao što su : planinarenje, ekstremni sportovi,škole za decu i letnje kampove, ekološke radionice.